Clamator® Voice System II
 

Principen i Clamators produkter är en form av meddelandehantering där utvalda signaler hos maskiner kopplas till förinspelade röstmeddelanden.
Meddelanden sänds till berörd personal via komradio.
Mottagning av meddelanden sker med vanliga komradiomottagare tex. hörselkåpor eller handenheter.

Meddelanden kan prioriteras olika och läggas i en slags hierarki i systemet. Onödiga larm undviks och fel som kan få stora följdfel prioriteras högre
.
En meddelandehanteri
ng som kan kopplas mot olika styr- och reglerutrustningar i alla typer av anläggningar
.

Frekvensen på utrustningen kan anpassas till den ev. befintliga komradioutrustning som användaren har.


Systemet kan kompletteras med senaste tekniken när det gäller talsyntes - röstmeddelanden genereras lekande lätt till systemet.

° Dokument och ytterligare information

 

Att ansluta Clamator® till en anläggning innebär bl.a. möjligheter till att:

•    Ge operatörer större frihet och göra driften säkrare

•    Minimera väntetiden på åtgärd från operatörer

•    En operatör kan övervaka flera processer

•    En maskins signaler kan beskrivas behovsanpassat

   Nyttja personalen rationellt