CLAMATOR är latin och betyder
"talesman/utropare"
 

Vi är specialiserade på effektivisering av
produktionsanläggningar, logistik m.m.

 

Hör du röster?

... i bästa fall är det:

CLAMATOR® Voice System II eller
CLAMATOR®
MINI
- Automatiska röstmeddelanden från maskin till människa,
över traditionell komradio. ( Röststyrning )