Clamator Systems AB klamator övervakningssystem maskinlarm övervakning, kortare driftsstopp, minimera stillestånd röstlarm voice alarm effektivisera industriella processer. rationalisera öka lönsamheten, öka tillgängligheten stopptidsuppföljning lean production komradio peltor miljöradio komradiolurar analysverktyg statistik larmhistorik historik rationaliseringsmetod rationaliseringsmetoder effektiviseringsmetod effektiviseringsmetoder, maskinuppföljning. Talande maskiner  röststyrning röst styrning

Clamator Systems AB