Leverantör av Clamators sändare är Peltor AB.
Peltor är världsledande inom kommunikationsutrustning.

Peltor tillhör den internationella Aearo-koncernen och har tillgång till mycket stora resurser vad gäller forskning och utveckling.

www.peltor.se