» referenser
 
       

- 3M

- Arla Foods

- Arkivator

- Autotube

- Boxholm Timber

Erat föratag?

?

- Gyllensvaans Möbler

- Kendrion

- Smurfit Kappa

- Swedspan

- Swedev

- Tidaholm Industries

- Volvo Personvagnar

   

 

Gyllensvaans Möbler - flitiga användare av Clamator® Voice System

- "Applikationen från Clamator® har använts under flera år, för oss innebär det en årlig besparing på minst 700 000 kronor (år 2000).
Operatörerna & truckförare är inte längre så bundna till maskiner och robotar, har mer tid och större möjlighet att arbeta med alternativa arbetsuppgifter samtidigt som de har full kontroll över den totala processen"
Mats Gyllensvaan

1999-12      Gyllensvaans beställer det första röstlarmet till robotpacken.
2004-02     Systemet på robotpacken kompletteras med nya generationen av ClamatorVoiceSystem.
2005-03
    
Ny order från Gyllensvaans Möbler - Vi vill ansluta den nya folieringslinjen.
2006-05    
Clamator påbörjar installation av det nya analysverktyget - PROKTOR® Analyse.
2007-04     Förberedelser och anpassningar till den nya robotpacken påbörjas.
2007-10
     Installation och drifttagning av de nya systemen, röstlarm och stopptidsuppföljning.
2007-10
     Förberedelser påbörjas för det nya logistiksystemet som bl.a. skall guida truckförare.
 


Grundaren Nils Gyllensvaan med sina söner,
Mats till vänster och Eric till höger.
 


Motoman Autopack är en av linjerna som har utrustats med
röstlarm från Clamator.


- "Vi är mycket nöjda
, Clamator® har bidragit till stora ekonomiska besparingar hos oss." säger Mats Gyllensvaan


Ett flertal produktionslinjer övervakas idag av Clamators system - "det handlar om effektivisering"

 

 www.gyllensvaan.se
 

 

Tillbaka


 

Swedspan AB satsar  på Clamator®
Ikeas fabrik i Hultsfred är världens modernaste spånskiveanläggning.
Den är 300m lång och innehåller tusentals larmsignaler.

Clamator® Röststyrning underlättar och effektiviserar övervakningen
2005-02    Första systemet installeras och utvärderas.
2006-01    Swedspan beslutar att utöka användningen av systemet och att ansluta ytterligare maskiner.

 


Produktionschef Bengt Johnsson i spänd förväntan på Clamator®Voice System


Den nya pressen "pratar" numera direkt med operatörer och truckförare via komradio


– ”Vi genomför en studie på Swedspans fabrik i Hultsfred. Systemet ligger bra till för att användas i hela Swedwood-gruppen.", säger produktionschef Bengt Johnsson.
Förutom fabriken baserad i Hultsfred, som tillverkar spånplattor, finns ytterligare nära 40-talet enheter spridda i Europa, bland annat i Baltstaterna, Polen och Slovakien.
 

 www.swedspan.se

 


– ”Det är ett system som är väldigt intressant och har stor potential. Den absolut största fördelen är att personal kan lösgöras och jobba mer ute på linerna.”

TillbakaBoxholm Timber - Ett av södra Sveriges största sågverk

2006-07


Cay Olofsgård gör en första kontroll av det nyinstallerade systemet.
 Ytterligare ett system i drift.
Stopptiderna i ströläggaren förväntas bli avsevärt kortare.

TillbakaVolvo investerar i Clamators system.
 


2008-07
Volvo har tecknat den enskilt största ordern, hittills, i Clamators historia. Ordern är värd 5 milj kr. Vi kommer att övervaka ca 600 maskiner med Clamator VoiceSystem och Proktor Analyse System.
 


Effektivare tillverkning med Clamators
system.

2008-04
Clamators produkter har genomgått en noggrann utvärdering på Volvos motorfabrik i Skövde.
Resultaten är mycket positiva och detta resulterar i att man fortsätter och utökar användningen av Clamators produkter.
 

2006-11
Volvo Personvagnar i Skövde investerar i Clamators system som ett led i effektiviseringen av tillverkningen av cylinderblock.
Det finns redan idag planer på ytterligare områden som kan täckas in av Clamators system. 

Vi kommer att kunna minimera driftstopp och effektivisera övervakningen konstaterar Anders Lunnerhag som är ansvarig för projektet.
Med Clamators röstlarm kommer signalerna, från ljusfyrar od., i fortsättningen nå operatörer även som röstmeddelanden.
Clamator levererar även larmhistorik och stopptidsuppföljning som används för att analysera felkällor på maskinerna.

TillbakaKendrion Holmbergs i Anderstorp
2007-04


 

Ny installation av stopptidsuppföljning hos Kendrion Holmbergs i Anderstorp.
Systemet övervakar 4st maskinlinjer där man numera kan följa upp stopptider, stopporsaker, tillgänglighet, antal producerade enheter mm.

Kendrion Holmbergs AB

TillbakaArla Foods, Götene


 

Clamator är leverantör av komradioutrustning till Arlas produktionsanläggning i Götene.

Arla Foods

TillbakaSmurfit Lagamill


 

Smurfit Kappa Sverige, en ledande nordisk leverantör av effektiva förpackningar i wellpapp.
Clamator är leverantör av komradioutrustning till Smurfits produktionsanläggning i Markaryd.

Smurfit Lagamill

TillbakaSwedev


 

Clamator effektiviserar övervakningen hos Swedev's produktionsanläggning i Munkfors genom maskinlarm på komradio.

Swedev

Tillbaka


Arkivator AB
200
8-12Arkivator är nya användare av Clamator MINI.

 


Operatörer får numera, automatiskt, uttalade röstmeddelanden via komradio om vad som händer i maskinlinjen.

Tillbaka


Tidaholm Industries
200
8-10Tidaholm Industries är nya användare av Clamator MINI.

 


Ytterligare en kund som effektiviserar sin produktion genom röststyrda operatörer.

Tillbaka